08 - 51 51 21 00 info@pspab.se

Välkommen till PSP GRUPPEN AB

Ett stabilt byggföretag sedan 2010

Se våra tjänster

Vi utför alla former av stomkompletteringsentreprenader:

» Totalentreprenader
» Utförandeentreprenader
» Underentreprenader
Att anlita oss

Vi behärskar hela processen av stomkomplettering:

» Yttertaksentreprenader
» Gipsentreprenader
» Snickerientreprenader
» Inredningsentreprenader
Att anlita oss

"Vi stomkompletterar Sverige"

© PSP GRUPPEN AB

Lediga tjänster Kontakta oss

TJÄNSTER

 Vi utför både utförandeentreprenader och totalentreprenader enligt AB04 respektive ABT06.

Vi kan hjälpa beställaren med budgetkalkyler och optimala lösningar avseende pris och miljö. Vi lämnar anbud i konkurrens och till fast pris. Vår huvudsakliga verksamhet är stomkomplettering av bostäder och kommersiella lokaler både nyproduktion och ROT.

Vi har mångårig erfarenhet av stomkomplettering som är nyckeln till en väl fungerande samordning av alla berörda yrkesgrupper.

KOMPLETTA LÖSNINGAR

PROJEKTLEDNING

PLATSLEDNING

SAMORDNING

STOMKOMPLETTERING

INSTALLATIONER

BEKLÄDNADER

STOMKOMPLETTERING

YTTERTAK

TAKSTOLSKONSTRUKTIONER

YTTERTAKSKDETALJER

BJÄLKLAGISOLERING

GIPSENTREPRENADER

UTFACKNINGSVÄGGAR

YTTERVÄGGAR

INNERVÄGGAR

UNDERTAK

INKLÄDNADER

INREDNINGAR

KÖK

GARDEROBER

WC/RWC/BAD-UTRUSTNING

BESLAG OCH SAKVAROR

SNICKERIER

FÖNSTER

DÖRRAR

PARTIER

PORTAR

Stomkomplettering är PSP Gruppens huvudsakliga verksamhet där vi har många års erfarenhet. Vi anser oss som ett av dem ledande företag i Sverige när det gäller: Yttertak, Gipsentreprenader, Inredningsentreprenader och Snickerientreprenader. Stomkomplettering innebär att byggnadens bärande stomme kompletteras med yttertak, utfackningsväggar i fasaden, icke bärande innerväggar, innertak. Utfackningsväggarna byggs på plats eller byggs med prefabricerade väggblock. Erforderlig värmeisolering, vind- och ångspärr  mm. utföres självklart med egenkontroll enligt beställarens önskemål.

ATT ANLITA OSS

Om oss

PSP Gruppen AB startades år 2010 med bara 3 anställda. Idag är vi ca 60 medarbetare. I vår organisation är beslutsvägar korta och ansvarsområden klart avgränsade. Detta leder till att vi effektivt och lönsamt behärskar hela processen av stomkomplettering och andra byggentreprenader. Vi har alltid högsta miljö- och kvalitetsfokus och har genomfört flera miljöklassade projekt. Vi kan ta totalansvar eller delansvar, allt efter kundens önskemål.

Kvalitet- och Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Våra kvalitetsambitioner är att var en av de mest välrenommerade aktörerna inom stomkompletteringar.

Detta innebär att:

  • Vi skall tillhandahålla en ypperlig planering, kvalitetsfokus, hög servicegrad och tydlighet i projekten.
  • Alla uppdrag skall följas upp kontinuerligt med långsiktighet och ledstjärna.
  • Våra helhetslösningar ska uppfylla gällande lagstiftning, våra kunders önskemål och vår egen förväntan.
  • Vi skall ständigt se över våra arbetssätt för att förbättra oss och verksamheten.

Denna policy omvärderas varje år efter att kundersökning och sammanställning av underlag har gjorts.

Ladda ner kvalitetspolicy som pdf här.

Miljöpolicy

PSP Gruppen AB skall verka för att minimera verksamhetens miljöpåverksan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

  • Minska, förebygga och effektivisera person- och produkttransporter.
  • Föreslå och välja miljöanpassade produkter, där det är möjligt.
  • Källsortera verksamhetens avfall miljöanpassat och förebygga föreroreningar så långt det är möjligt.
  • Identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram. Denna miljöpolicy skall omprövas varje gång en ny miljöutredning.

Ladda ner miljöpolicy som pdf här.

Medlemskap och certifieringar

Vi är medlem i Sveriges Byggindustrier som är byggföretagens bransch- och arbetsgivarförbund.

Läs mer på BIs hemsidas

Vi är medlem i Stockholmsbyggmästareförening som är lokal bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag i Stockholm-Gotland.

Läs mer på BFs hemsidas

Vi använder ID06.

Läs mer på www.id06.se

VÅRA PROJEKT

JOBBA HOS OSS

Karriär

PSP Gruppen AB är byggföretaget för dig som vill ta steget in i en organisation med goda möjligheter till personlig utveckling både yrkesmässigt och socialt med fokus på stomkompletterig inom bygg. Stomkomplettering innebär att vi utför samtliga yttertaks-, och inredningsarbeten. Vi utför projekt av olika storlekar huvudsakligen i Stockholmsområdet men även i andra delar Sverige. PSP har i dagsläget ca 60 medarbetare som utgår från Stockholm. Stomkomplettering är den största verksamheten men kompetens finns även inom ventilation m.m..

Just nu söker vi:

Entreprenadschef    (läs mer…)

Anbudsingenjör/Kalkylator    (läs mer…)

Arbetsledare    (läs mer…)

Snickare    (läs mer…)

KONTAKTA OSS

PSP GRUPPEN AB 

Org. Nr: 556816-7893

Växel: 08-51 51 21 00

E-post: Info@pspab.se

Post/Besökadress

PSP Gruppen AB

Brunnsgatan 1

172 68 Sundbyberg

Faktureringsadress

PSP Gruppen AB

FE-780 Scancloud

831 90 Östersund

invoice@pspab.se

Du är välkommen att kontakta oss för mer information.

Nikolaj Balagurak

VD

070-9567758

nikolaj@pspab.se

Rolf Ramning

Projektingenjör

070-8337778

rolf.ramning@pspab.se

Niclas Lindström

Entreprenadschef

073-5185796

niclas@pspab.se

Sergej Paulinich

Verksamhetsstöd

070-7978089

sergej@pspab.se

PSP GRUPPEN AB